Henkel

facebook fotografická súťaž

henkel-logobrakpoint-logo

  • možnosť vložiť 3 fotografie do súťaže
  • administrácia vložených fotiek
  • hlasovanie 1x denne
  • vždy aktuálny rebríček
  • zdielanie aplikácie alebo svojích fotiek
  • posielanie pozvánky na hlasovanie
  • zápis na nástenku pri každej interakcii

 

zobraziť projekt

facebook súťaž Henkel

facebook súťaž Henkel