ICM

informačný systém

icm - logo

Evidencia činností jednotlivých Informačných
centier mladých.

  • evidencia ICM centier
  • evidencia dotazníkov
  • evidencia podujatí
  • evidencia edičnej činnosti
  • evidencia oznamov
  • help Desk
  • tlač výkazov
informačný systém ICM

informačný systém ICM