MS-INTRANET

informačný systém

Medirex logo

  • telefónny zoznam zamestnancov 7 spoločností s funkčným zaradením (nadriadený, podriadený)
  • import údajov a export údajov
  • vyhľadávanie, filtrovanie

Dokument manažment systém

  • správa dokumentov s ohľadom na firemnú štruktúru a prístupové práva
  • schvaľovací proces, a notifikácie
  • verziovanie a vyhľadávanie

HR a interná komunikácia

  • zoznamy vnútrofiremných tlačív
  • eventy pre zamestnancov
  • fotogalérie
interný informačný systém MS-INTRANET

interný informačný systém MS-INTRANET