MS-ORDER

skladový a objednávkový systém

Medirex logo

viac ako 6 600 produktov,
viac ako 120 aktívnych používateľov,
priemerne 80 objednávok denne

  • aktívne prepojenie s vnútro-firemným informačným systémom cez API
  • automatické objednávanie (pod minimom, do maxima)
  • zlučovanie a rozbíjanie dodávateľských objednávok
  • evidencia tovaru na sklade (výdajky, príjemky)
  • štatistiky evidencie, pohybov, účtovných položiek
  • import export produktov, cenníkov, objednávok
  • alternatívne produkty
skladový a objednávkový systém - MS-ORDER

skladový a objednávkový systém - MS-ORDER